Overslaan en naar de inhoud gaan

Glabbeeks dialect: de mooiste woorden zijn bekendOorspronkelijk zou de prijsuitreiking van de wedstrijd voor het kiezen van de mooiste dialectwoorden van Glabbeek gebeuren tijdens de feestelijke voorstelling van het jaarboek 2020 van HKG, maar deze voorstelling kon niet doorgaan omwille van de Corona-perikelen. De prijsuitreiking vond dan ook plaats in beperkte kring, met inachtneming van de voorgeschreven Coronaregels, op 11 september in het PCke van Bunsbeek. Aanwezigen waren, naast de prijswinnaars, de leden van de jury, het bestuur van de Kring en een paar vertegenwoordigers van de pers.

Na een korte inleiding door Staf Vandegaer, kwam de hoofdmoot van het programma: Voorzitter Edmond (Moke) Denruyter, initiatiefnemer en projectleider van de wedstrijd en voorzitter van de jury lichtte, uiteraard in het Glabbeeks, het ontstaan en verloop van de wedstrijd toe en gaf uitleg over de keuze van de prijzen. Dan reikte hij de vier prijzen uit, waarna jurylid Gilberte Dereze in het dialect een loflied op het Glabbeeks bracht.

Daarna werden ook de juryleden met een presentje bedacht. Staf bedankte ook Moke voor dit mooie initiatief en de geleverde zware inspanningen. Hij overhandigde hem een boek over onze dialecten, waarbij hij de hoop uitdrukte dat dit van nut zou zijn bij een volgend initiatief voor de bevordering van ons dialect. Hij herinnerde tenslotte ook kort aan het nieuwe jaarboek dat, zonder feestelijke voorstelling, dit jaar rechtstreeks aan de intekenaars zal worden afgeleverd.

Als laatste punt in het programma, konden de aanwezigen napraten bij een drankje en een hapje (met dank aan penningmeester Maria en uiteraard met inachtneming van de Corona-maatregelen).

De winnaars en de prijzen

'Gouden' dialectwoord: ZJUZËKËSZALF - winnaar van de eerste prijs: Herman Hendrickx uit Glabbeek.

'Zilveren' dialectwoord: MOEI(J)ËRNAKS - winnaar van de tweede prijs: Marc Adolf uit Tienen (afkomstig uit Bunsbeek).

'Bronzen' dialectwoord: PRIZZËKANT - winnaar van de derde prijs: Agnes Guelinckx uit Attenrode. De drie winnaars kregen elke een herinneringstrofee.

Prijs verloot onder de stemmers: het lot viel op Jan Lemoine uit Bunsbeek.

De vier winnaars kregen ook elk een pakket uitgaven van de Kring en een korf met streekproducten.

Foto Erwin Noël