Overslaan en naar de inhoud gaan

foto's drie jonge mannen

doodsbriefOp zondag 1 juli 1945 na het einde van WO II werden de 3 jonge verzetsstrijders die door de Duitsers gefusilleerd werden tijdens de oorlog begraven op het kerkhof in Glabbeek. Jozef Denruyter, René Laermans en Georges Lambrechts, drie jonge mannen uit Glabbeek maakten tijdens de oorlogsjaren deel uit van een groepje gewapende weerstanders van de Nationale Koninklijke Beweging (NKB), Hun activiteiten bestonden er vooral in ’s nachts in gemeentehuizen in te breken om er zegeltjes en bevolkingsregisters te stelen. De gestolen rantsoenbonnen waren bestemd voor de familie van leden van het verzet en ondergedokenen en de bevolkingsregisters werden meegenomen om de Duitsers te beletten namen te vinden van jonge mannen die verplicht konden worden in Duitsland te gaan werken. Maar ook ’s nachts trokken zij er vaak op uit om de velden met koolzaad te vernietigen. De Duitsers verplichtten de landbouwers dit te planten omdat ze dit koolzaad gebruikten om er brandstof van te maken voor hun voertuigen. Toen ze opgepakt werden voor deze daden kregen ze aanvankelijk een veroordeling van drie maanden. Maar de Duitsers brachten hen na hun veroordeling over naar de gevangenis van Sint-Gillis waar men op de Oberfeldkommandantur 672 in Brussel op 4 oktober 1943 genadeloos de hoogste straf uitsprak: de doodstraf! Op 19 oktober 1943 werd het vonnis voltrokken, om 7u30 uur werden ze alle drie op de Nationale Schietbaan in Schaarbeek gefusilleerd. Dit was regelrechte moord door de Duitse bezetter, want de strafmaat voor de ten laste gelegde verzetsdaden was totaal buiten proportie. De jongste van de drie mannen was nog geen 20, de oudste net 33 jaar oud. Zij waren geen soldaten, maar zij probeerden met hun verzetsdaden vooral de levensomstandigheden van hun medemensen in Glabbeek te verbeteren tijdens de oorlog, dit maakt van hen net echte oorlogshelden.  

Hun begrafenis ging door op zondag 1 juli 1945 om 11u en aan de hand van fotomateriaal dat de gemeente recent kreeg van Gaston Willems uit Kapellen en grondig opzoekwerk van burgemeester Peter Reekmans over ons dorp tijdens WO II kunnen we vandaag 72 jaar later de indrukwekkende begrafenis van deze 3 jonge oorlogshelden in beeld brengen. Op de foto’s ontdekken we de enorme volkstoeloop voor deze begrafenis. De grafrede werd gehouden door burgemeester Victor Mertens en heel wat legerofficieren, verzetsstrijders en vooral inwoners van Glabbeek zakten massaal af naar deze begrafenis. Bij de 70-jarige herdenking van hun dood werd er door het gemeentebestuur een herdenkingsbord geplaatst aan hun graf vooraan op het kerkhof van Glabbeek.

Begrafenis 3 jonge mannen

Begrafenis 3 jonge mannen

Begrafenis 3 jonge mannen