Overslaan en naar de inhoud gaan

Arsène De CosterDe gemeentefusies die op 1 januari 1977 in werking traden, wekten op heel wat plaatsen wrevel en tegenwerking. Het aantal Belgische gemeenten werd toen van 2359 tot 596 gereduceerd. De fusie werd op relatief korte tijd doorgedrukt en ging in tegen de wens van veel gemeenten en hun inwoners. Dit leidde in sommige gemeenten tot bitter verzet tegen de plannen. Ook voor Glabbeek verliep niet alles volgens plan en is er aan de fusie een heel bijzonder verhaal verbonden.

De politici van Glabbeek stelden een fusie voor van Glabbeek met Kapellen, Attenrode-Wever, Bunsbeek, Hoeleden, Kersbeek-Miskom en MeenseI-Kiezegem. Alle betrokken gemeenten gingen akkoord met deze grote fusie. Lange tijd liet men initiatiefnemer Glabbeek in de waan dat het zo ook zou gebeuren, maar op zekere dag kreeg toenmalig burgemeester Arsène De Coster telefoon van minister Gaston Geens dat de zaak niet doorging. Glabbeek was opgedeeld bij Kortenaken en Bunsbeek bij Tienen!

Dat was gebeurd onder druk van de toenmalige burgemeester van Kortenaken en parlementslid, Godelieve Devos. De fusies van gemeenten gebeurden blijkbaar eerder in functie van bepaalde personen dan van de gemeenten zelf! Via Gaston Geens heeft Glabbeek kunnen bekomen dat het als gemeente toch is kunnen blijven bestaan. Maar het was een dubbeltje op zijn kant. Het bewijs hiervan is het gemeentenummer van Glabbeek. Alle fusiegemeenten kregen een nummer. Glabbeek had geen nummer toegewezen gekregen en zo komt het dat men onze gemeente in extremis een bis-nummer heeft moeten geven. Wij zijn de enige gemeente in het land met een bis-nummer, namelijk 22bis.

Op de foto linksboven herkent u burgemeester Arsène De Coster (links) op een evenement in 1967

Burgemeester Arsène De Coster 1986 opening nieuw gemeentehuis samen met minister Gaston Geens
Burgemeester Arsène De Coster 1986 opening nieuw gemeentehuis samen met minister Gaston Geens

 

Uit de publicatie